LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNESchemat Struktury Organizacyjnej WBU

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

REGULAMIN WBU

DYREKTOR BIURA
Maciej Borsa
mborsa@poczta.wbu.wroc.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Magdalena Belof
mbelof@poczta.wbu.wroc.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW MONITORINGU
Przemysław Malczewski
pmalczewski@poczta.wbu.wroc.pl