LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy
W roku bieżącym WBU przystąpiło do opracowania „Programu zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy”. Program jest kontynuacją „Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych”, przyjętego Uchwałą Nr 1095/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2004r. w celu wykorzystania do dalszych prac planistycznych nad szczegółowym programem zagospodarowania turystycznego.

Celem projektu jest opracowanie programu działań służących podniesieniu atrakcyjności turystycznej Dolnego Śląska oraz aktywizacji turystycznej gmin zlokalizowanych w Dolinie Baryczy.

Dnia 25 listopada w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu odbyło się spotkanie związane z realizacją projektu „Program Zagospodarowania Turystycznego Szlaku Kajakowego Rzeki Baryczy”, zorganizowane przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne przy współudziale Urzędu Miejskiego w Wąsoszu.

Sprawozdanie ze spotkania w załączniku.