LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

WARSZTATY w Pawłowicach
W dniach 23-24 listopada 2009r. odbyły się w Pawłowicach Ogólnopolskie Warsztaty Wojewódzkich Służb Planistycznych i Regionalnych Biur Planowania Przestrzennego. Bardzo nam miło podziękować uczestnikom za aktywny udział w Warsztatach.

W załącznikach zamieszczamy za zgodą autorów prezentację z warsztatów przedstawiane przez zaproszonych gości.
Pliki zamieszczono w formacie PDF z nazwami województw, które zawierają następujące prezentacje:

woj. dolnośląskie - STUDIUM PRZESTRZENNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

woj. łódzkie – KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA KRAJOBRAZÓW W AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

woj. lubelskie – PRZESTRZENNE ASPEKTY LOKALIZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

woj. lubuskie – OCHRONA KRAJOBRAZU W PLANOWANIU REGIONALNYM

woj. podkarpackie – OCHRONA KRAJOBRAZU W PLANOWANIU REGIONALNYM

woj. pomorskie – PROBLEMY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWAW POMORSKIEGO

woj. śląskie – KORYTARZE EKOLOGICZNE JAKO FORMA OCHRONY, GOSPODAROWANIA I PLANOWANIA KRAJOBRAZU

woj. wielkopolskie – OCHRONA KRAJOBRAZU W PLANOWANIU REGIONALNYM
Załączniki: woj_dolnoslaskie.pdf - pobrano 266 razy.
woj_lubelskie.pdf - pobrano 382 razy.
woj_lubuskie.pdf - pobrano 412 razy.
woj_podkarpackie.pdf - pobrano 304 razy.
woj_slaskie.pdf - pobrano 340 razy.
woj_lodzkie.pdf - pobrano 357 razy.
woj_pomorskie.pdf - pobrano 350 razy.
woj_wielkopolskie.pdf - pobrano 285 razy.
Lista uczestnikow.pdf - pobrano 257 razy.
Sprawozdanie.pdf - pobrano 328 razy.