LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Kwisy - 2007r.
Prace prowadzono od stycznia 2006 do lutego 2007. Dokumentację fotograficzną sporządzono w czerwcu 2006. Opracowaniem objęto rzekę Kwisę na odcinku od miasta Mirsk do ujścia do rzeki Bóbr.

Celem Programu jest aktywizacja gmin położonych w dolinie rzeki Kwisy poprzez wykorzystanie rzeki jako szlaku kajakowego i powiązanie turystyki kajakowej z innymi formami turystyki, wypoczynku i rekreacji.

Podstawowym zadaniem było wyznaczenie lokalizacji miejsc służących obsłudze turystyki, w tym turystyki kajakowej, tak aby służyły one jak najszerszej grupie turystów, a szczególnie kajakarzom amatorom, którzy być może pierwszy raz będą brali udział w spływie kajakowym. Miejsca takie zostały wyznaczone w pobliżu rzeki w miejscowościach węzłowych, w których krzyżuje się szlak kajakowy ze szlakami pieszymi i rowerowymi.

W opracowaniu zamieszczono obszerną dokumentacje fotograficzną oraz mapy w postaci kart informacyjnych jednodniowych odcinków spływu, które zawierają informacje o:
- lokalizacji obiektów hydrotechnicznych,
- przebiegu szlaków turystycznych,
- lokalizacji infrastruktury turystycznej,
- walorach kulturowych,
- walorach środowiska przyrodniczego,
- miejscach konfliktów przestrzennych w otoczeniu rzeki.

Każdy odcinek spływu analizowany był pod kątem potrzeb inwestycyjnych czego końcowym efektem jest proponowany zakres działań i zakres zadań inwestycyjnych, sporządzony dla każdego odcinka.
Załączniki: PZTSK_Kwisa.pdf - pobrano 312 razy.