LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium systemu turystyki i rekreacji rowerowej województwa dolnośląskiego - 2006r.
Studium zostało opracowane w latach 2004 - 2006. Celem Studium jest stworzenie w obszarze Dolnego Śląska spójnego układu tras rowerowych i wpisanie regionu w sieć międzynarodowych i krajowych powiązań rowerowych.

Dokument opisuje zasady i kierunki rozwoju tras rowerowych województwa dolnośląskiego o znaczeniu lokalnym oraz nawet międzynarodowym wraz z ich obsługą. W skład dokumentu wchodzą także granice i wytyczne na temat zagospodarowania obszarów wymagających utworzenia systemu tras rowerowych. „Studium systemu turystyki i rekreacji rowerowej województwa dolnośląskiego” zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4213/II/06 z dnia 7 listopada 2006 r.
Załączniki: Powiazania_z_europa.pdf - pobrano 238 razy.
System ponadlokalnych tras rowerowych.pdf - pobrano 171 razy.
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa.pdf - pobrano 190 razy.
opis rowery.pdf - pobrano 213 razy.
SSTiRRWD_opracowanie.pdf - pobrano 209 razy.