LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE


2008
Opracowanie „Studium zagospodarowania przestrzennego turystycznej trasy dla zmotoryzowanych Via Montana”, - nagroda III stopnia przyznana przez Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki.

2007
Opracowanie „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko – czeskiego – synteza dokumentów krajowych”, - nagroda II stopnia przyznana przez Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki.

2006
Opracowanie „LGOM CONCEPT - Zintegrowana koncepcja lokalizacji biznesu na terenie legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego”, - nagroda II stopnia przyznana przez Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki.

2004
Opracowane „Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Drogi Śródsudeckiej”, nagroda II stopnia przyznana przez Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki.

2003
Opracowanie „Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach woj. dolnośląskiego”, - nagroda II stopnia przyznana przez Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki.