LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci dróg i kolei w województwie dolnośląskim
Opracowanie powstało na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest ustalenie priorytetów i hierarchii w realizacji powiązań drogowych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej województwa.

Studium odnosi się do problemów zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań ekologicznych, uwzględnia cele wskazane w strategii rozwoju województwa i zostało wykorzystane, jako jeden z podstawowych elementów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Po przeprowadzeniu procedury opiniowania, konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim” zostały ostatecznie przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4298/III/10 z 11 maja 2010 r.
Załączniki: Wytyczne Kierunkowe - uchwała - pobrano 566 razy.
Wytyczne kierunkowe - tekst - pobrano 626 razy.
Wytyczne kierunkowe - mapa - pobrano 657 razy.
POS wytyczne kierunkowe - pobrano 707 razy.