LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium zagospodarownia przestrzennego pasma Odry w granicach woj. dolnośląskiego
W wyniku podpisanego Porozumienia Marszałków województw nadodrzańskich (24.07.2000r.) podjęto wspólne prace nad studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. Opracowanie, związane tematycznie z Programem dla Odry – 2006 i będące jego przestrzennym rozwinięciem, wykonywane jest samodzielnie przez pięć województw nadodrzańskich z zachowaniem wspólnych standardów merytorycznych i technicznych. Część obejmująca województwo dolnośląskie w granicach 29 gmin w dolinie Odry opracowuje Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.
Więcej
Załączniki: Pełny tekst - pobrano 1236 razy.