LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy
Studium stanowi pierwsze tego rodzaju opracowanie analityczne wykonane wspólnie przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i podległe mu samorządowe jednostki organizacyjne.
Więcej
Załączniki: uchwala_SWiTSSDS.pdf - pobrano 708 razy.
SWiTSSDS.pdf - pobrano 764 razy.
POS_SWiTSSDS.pdf - pobrano 699 razy.