LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 2011
Opracowanie stanowi aktualizację „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim” przyjętym Uchwałą Nr 4857/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego dnia 31 sierpnia 2010 r. i opublikowanym w Studiach nad rozwojem Dolnego Śląska nr 4-6/41-43/2010 w listopadzie 2010 r.
Więcej
Załączniki: Uchwala_SPUWEWWWD_2011 - pobrano 1008 razy.
Aktualizacja_SPUREW_2011 - pobrano 947 razy.

Aktualizacja „Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy”
W dniu 30 kwietnia 2012 roku uchwałą nr 2197/IV/12 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął aktualizację (aneks) „Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy”.
Więcej
Załączniki: Mapa przegladowa - pobrano 976 razy.
Uchwala 2196 - pobrano 1014 razy.
Uchwala 2197 - pobrano 1002 razy.
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_2197.pdf - pobrano 869 razy.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego został opracowany w latach 1999 - 2002 w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym we Wrocławiu.

Plan został uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLVIII/873/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 roku.

Formalnym rozpoczęciem prac było podjęcie Uchwały Nr XII/175/99 przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 lipca 1999 r.
Mapy szczegółowe

Więcej
Załączniki: Uchwała PZPWD - pobrano 1406 razy.
pelny_tekst-PZPWD.pdf - pobrano 1186 razy.
POS_PZPWD.pdf - pobrano 1722 razy.

Okresowa ocena PZPWD
Okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Więcej
Załączniki: OKRESOWA_OCENA_PZPWD.pdf - pobrano 1194 razy.
uchwala_3744_II_06.pdf - pobrano 1264 razy.

Studium uwarunkowań przestrzennych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim
Celem Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim jest rzetelna ocena przyrodniczo - przestrzennych, prawnych i technicznych uwarunkowań, związanych z możliwymi lokalizacjami parków wiatrowych na terenie województwa, służąca minimalizowaniu potencjalnych konfliktów i ponoszonych kosztów już na etapie wyszukiwania bądź planowania lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Więcej
Załączniki: Tekst Studium - pobrano 971 razy.
Studium - załączniki - pobrano 1024 razy.
Mapa - Obszary ograniczeń - pobrano 1049 razy.
Mapa - Synteza - pobrano 1048 razy.
Ekspertyza chiropterologiczna - pobrano 887 razy.
Ekspertyza ornitologiczna - pobrano 851 razy.
Ekspertyza meteorologiczna - pobrano 958 razy.

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy
Studium stanowi pierwsze tego rodzaju opracowanie analityczne wykonane wspólnie przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i podległe mu samorządowe jednostki organizacyjne.
Więcej
Załączniki: uchwala_SWiTSSDS.pdf - pobrano 1034 razy.
SWiTSSDS.pdf - pobrano 1081 razy.
POS_SWiTSSDS.pdf - pobrano 989 razy.

Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci dróg i kolei w województwie dolnośląskim
Opracowanie powstało na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest ustalenie priorytetów i hierarchii w realizacji powiązań drogowych i kolejowych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej województwa.
Więcej
Załączniki: Wytyczne Kierunkowe - uchwała - pobrano 820 razy.
Wytyczne kierunkowe - tekst - pobrano 906 razy.
Wytyczne kierunkowe - mapa - pobrano 944 razy.
POS wytyczne kierunkowe - pobrano 970 razy.

Opracowanie ekofizjograficzne
Dokument jest nowym typem opracowania określającego przyrodnicze uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Poprzez kompleksowe ujęcie problematyki związanej ze stanem i zasobami środowiska oraz ich przekształceniami, wskazuje możliwości wykorzystania walorów środowiska województwa dla różnych form działalności człowieka - zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się w ten sposób do utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska na obszarze Dolnego Śląska.
Więcej

Koordynacja regionalnego planowania przestrzennego EUROREGIONU NYSA
W sierpniu 2007 roku uruchomiona została dwujęzyczną Platforma Informacyjna – Portal Internetowy zawierający informacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego z obszaru gmin powiatu zgorzeleckiego. Portal utworzony został w ramach realizowanego przez powiat zgorzelecki wspólnie z gminami projekt: „Koordynacja regionalnego planowania przestrzennego Euroregionu Nysa". Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska ( Województwo Dolnośląskie).
Więcej

Studium zagospodarownia przestrzennego pasma Odry w granicach woj. dolnośląskiego
W wyniku podpisanego Porozumienia Marszałków województw nadodrzańskich (24.07.2000r.) podjęto wspólne prace nad studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. Opracowanie, związane tematycznie z Programem dla Odry – 2006 i będące jego przestrzennym rozwinięciem, wykonywane jest samodzielnie przez pięć województw nadodrzańskich z zachowaniem wspólnych standardów merytorycznych i technicznych. Część obejmująca województwo dolnośląskie w granicach 29 gmin w dolinie Odry opracowuje Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.
Więcej
Załączniki: Pełny tekst - pobrano 1236 razy.

VIA MONTANA
„Studium rozwoju turystycznej drogi dla zmotoryzowanych Via Montana” jest finalnym rezultatem działań, podjętych przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (w imieniu Województwa Dolnośląskiego), w ramach międzynarodowego projektu ED-CIII „Via Regia” - akcji 5.4 (Development of tourist route).
Więcej

Studium zagospodarowania pogranicza polsko-czeskiego - synteza dokumentów krajowych
W PRZYGOTOWANIU
Więcej