LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE


MISJA

Misją Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, wynikającą z zadań samorządu województwa, jest wytyczanie kierunków harmonijnego, trwałego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego Dolnego Śląska.

ZADANIA

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu jest samorządową jednostką organizacyjną województwa dolnośląskiego, powołaną do realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym.
Biuro sporządza na rzecz samorządu województwa plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowuje studia, analizy, koncepcje i programy, jak również uczestniczy w projektach międzynarodowych odnoszących się do zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.