LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

This project is implemented through
the CENTRAL EUROPE Programme
co-financed by the ERDF

Projekt VIA REGIA PLUS (Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III) realizowany w ramach Programu dla obszaru Europy Środkowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) objął swym zasięgiem obszar wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – Wrocław – Lwów – Kijów).

Miasto Wrocław – jako partner wiodący wraz z 14 partnerami z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy skoncentrowali się na realizacji zagadnień z zakresu:

  • dostępności komunikacyjnej - kolejowej i kołowej,
  • rozwoju obszarów metropolitalnych i regionów miejskich,
  • turystyki.

W ramach projektu Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu zrealizowało następujące działania:

  • Wyznaczenie szlaku rowerowego: „Droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku”(pakiet roboczy WP5 – 5.3.3.).
  • Analiza dotycząca wyznaczenia drogowej trasy integrującej południowe obszary województwa dolnośląskiego wraz z powiązaniami Północ - Południe (pakiet roboczy WP3 – 3.3.1.).
  • Działania w zakresie Zintegrowanego Systemu Przeznaczeń Terenów dla Obszaru Metropolitalnego (pakiet roboczy WP4 – 4.2.4.).

English version