Warning: PHP Startup: Cannot start session when headers already sent in /3.3.1/strony/index.php on line 4

In translation...

PROJEKT VIA REGIA PLUS - działanie 3.3.1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WARSZTATÓW
W ramach międzynarodowego projektu Via Regia Plus, Województwo Dolnośląskie opracowuje projekt pt. „Analiza dotycząca wyznaczenia trasy integrującej południowy obszar województwa dolnośląskiego wraz z powiązaniami Północ - Południe” (działanie 3.3.1.).
Głównym założeniem projektu jest wyznaczenie przebiegu drogowej trasy komunikacyjnej, obsługującej południowy obszar województwa dolnośląskiego, która poprawi powiązania pomiędzy ośrodkami, zwiększy dostępność komunikacyjną w paśmie przygranicznym regionu oraz pomoże w wyeksponowaniu jego walorów turystycznych i przyrodniczych, przez co przyczyni się do wzmocnienia aktywności gospodarczej obszaru Przedgórza Sudeckiego.
Dotychczasowe prace prowadzone przez WBU we współpracy z firmą EKKOM, zaowocowały wyznaczeniem wariantowych przebiegów drogi, które obecnie poddane zostaną pogłębionej ocenie. Jest to zatem doskonały moment, aby do dialogu zaprosić przedstawicieli właściwych samorządów lokalnych oraz ekspertów. Państwa aktywny udział będzie niezwykle pomocny w wypracowaniu optymalnego rozwiązania.